TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Điện thoại : 0228 3 868 886 – 09 18005059
Địa chỉ: 79 Đường Cầu Đông, TP. Nam Định

Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký với chúng tôi