TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Điện thoại :0228 3 868 886 – 09 18005059
Địa chỉ: 79 Đường Cầu Đông, TP. Nam Định